Monika-Horna-Cieślak - Nowy Rzecznik Praw Dziecka 2023

Monika Horna-Cieślak

OBECNA RZECZNIK PRAW DZIECKA, adwokat

Dziękujemy Pani Mecenas za dotychczasową współpracę, jesteśmy wdzięczni za okazaną życzliwość, wrażliwość oraz empatię. Jednocześnie wyrażamy dumę z tego, iż podejmuje Pani tak ważną i odpowiedzialną funkcję jako Rzeczniczka Praw Dziecka. Będziemy wspierać Pani działania, a o prawach dziecka nie tylko pamiętać, ale i głosić wszędzie tam, gdzie tylko możemy.

Adwokatka, aktualna Rzecznik Praw Dziecka.

Udziela pomocy prawnej osobom najmłodszym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności  na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne. Jest autorką publikacji i badań na temat udziału osób najmłodszych w procedurach prawnych.

Jest zaangażowana w promowanie idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Zwyciężczyni konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra 2019” oraz I wyróżnienia w konkursie „Prawnik Pro Bono 2019„. Członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Przewodnicząca Sekcji Praw Dziecka oraz członek Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie a także członek Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy Ministerstwie Sprawiedliwości.