Sylwia Zarachowicz-Woś

Sylwia Zarachowicz-Woś

adwokat, mediator

Adwokat z ponad 13 letnią praktyką w zawodzie. Pracuje w ramach własnej kancelarii adwokackiej. 

Zajmuje się m.in. sprawami z zakresu prawa cywilnego w tym rodzinnego i karnego. W praktyce zawodowej często ma do czynienia ze sprawami, gdzie występuje przemoc w rodzinie.

Reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze skutkami przemocy (znęcania się, przemocy seksualnej), nieletnich w sprawach o demoralizację i czyny karalne.

Posiada uprawnienia mediatora w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych.