Przemoc seksualna. Analiza zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci – Marcin Bednarczyk

Nakład II

59

Opis książki

Z recenzji Prof. nadzw dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent,
 
„Poruszony temat jest niezwykle ważny naukowo, a szczególnie cenny w kontekście pracy z dziećmi i sprawcami przemocy seksualnej. Autor skupia się na małoletnich osobach doznających przemocy seksualnej, aczkolwiek nie zapomina, że obok są osoby stosujące ją. Taki sposób ukazania treści oddaje istotę przemocy.
 
Wartość pracy podnoszą problemy, które niezbyt często podejmowane są w publikacjach np. grooming, czy sextortion, a które stają się coraz bardziej powszechne. Wiedza na ich temat jest zatem niezbędna.
 
Ponadto bardzo dużym walorem monografii są opisane różnorodne przykłady sytuacji związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, które oparte są na doświadczeniu zawodowym Autora.”
Z recenzji dr n. med. Pawła Prokopczyka,
 
„Popęd seksualny jest jednym z najsilniejszych motywatorów ludzkiego działania. Pierwotnie warunkował zachowania prokreacyjne, jednak w miarę rozwoju cywilizacji, zaczął częściowo oddzielać się od oryginalnego kontekstu tworząc podstawę czynów uznanych za moralnie niewłaściwe i przestępcze.
 
Seksuologia jako nauka stosunkowo młoda, musiała się zatem zmierzyć i z tym mrocznym aspektem seksualności. Spośród wachlarza przestępstw na podłożu seksualnym na wyjątkową uwagę zasługują te, które krzywdzą najmłodsza część społeczeństwa, z definicji pozostającą pod szczególną ochroną. Właśnie seksualnemu wykorzystaniu dzieci, zagadnieniu szczególnie bulwersującemu, a psychologicznie wielopłaszczyznowemu i osadzonemu w różnych sferach życia, poświęcił swą pracę dr Marcin Bednarczyk.
 
(…) Za niezwykle istotną część publikacji uważam rozdział poświęcony właściwej, profesjonalnej edukacji seksualnej, jako najskuteczniejszej metody profilaktycznej wobec przemocy seksualnej.  Opracowanie ma być w zamierzeniu Autora skierowane do szerokiej grupy osób: nie tylko profesjonalnie zajmujących się praca socjalną, prawników, lekarzy i pedagogów, ale wszystkich zainteresowanych problematyką przemocy seksualnej.
 
Biorąc pod uwagę dużą liczbę cytowanych źródeł, a jednocześnie przystępny język, jak i zawarte przypadki kazuistyczne, ma szansę w cenny sposób wzbogacić wiedzę swojego odbiorcy.”