Seksualność nastolatków. Uwarunkowania psychospołeczne – Marcin Bednarczyk

Nakład II

59

Opis książki

Z recenzji Prof. dr hab. med. Zbigniewa Lew-Starowicza,

“Praca obejmuje ważny problem badawczy jakim jest seksualność młodzieży i jej uwarunkowania. Ukazało się na ten temat w polskim piśmiennictwie wiele monografii, prac naukowych, a także raportów socjoseksuologicznych. Zapewne pojawią się kolejne prace, bowiem obyczajowość seksualna ulega szybkim przemianom, a kolejne pokolenia młodzieży mają w niej udział.

Przyznaję, że byłem recenzentem wielu prac badawczych na temat seksualności młodzieży i intrygowało mnie, co nowego można znaleźć w pracy Autora.

Lektura pracy okazała się miłym zaskoczeniem z kilku przyczyn: opracowanie przekracza zakres rozpraw tego typu, program badawczy nie ogranicza się do typowych zagadnień, jak wiek inicjacji, aktywność masturbacyjna, antykoncepcja czy motywacja inicjacji, ale obejmuje najważniejsze uwarunkowania psychospołeczne jak potrzeby psychiczne, samoocenę, a szczególnie wartości.

Inne zalety tej pracy to rzadko spotykane w rozprawach z tego zakresu odniesienie do wyników badań międzynarodowych, analiza bogatego piśmiennictwa, erudycja autora, przejrzysty układ pracy, a także interesujące wyniki badań.

Oceniam pracę jako bardzo dobrą, erudycyjna, wnikliwą oraz oryginalną (szczególnie w zakresie psychospołecznych uwarunkowań seksualności). Rozprawa Autora ma duże walory poznawcze i praktyczne, zasługuje na wyróżnienie”.