Skuteczne mediacje sądowe

Prowadzimy mediacje sądowe w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i rozwodowych.

Szczegóły oferty

Wiemy, jak wiele negatywnych konsekwencji jest związanych z rozstaniem partnerów i w konsekwencji z rozpadem rodziny, w szczególności dla dzieci.

Stąd, tak ważne jest poczucie świadomości dojrzałego i profesjonalnego spojrzenia na kwestie związane z samym rozwodem oraz właściwymi oddziaływaniami opiekuńczo wychowawczymi.

Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby w jak największym stopniu zminimalizować stres, poczucie zagubienia czy alienację rodzicielską dziecka, które generalnie nigdy nie będzie przygotowane do nowej, jakże odmiennej sytuacji, w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo psychiczne, emocjonalne czy społeczne.

Sprawy okołorozwodowe oraz rodzinne w Sądzie mogą trwać miesiącami a nawet latami, bowiem małżonkowie czy partnerzy eskalując konflikt, doprowadzają do sytuacji, że faktycznie brak jest możliwości polubownego zakończenia kryzysu. I to Sąd wówczas podejmuje odpowiednie decyzje, z których często żadna ze stron nie jest zadowolona.

W tym miejscu warto sobie uświadomić, że czym wcześniej (zanim jeszcze pojawią się najbardziej negatywne emocje), podejmiemy kontakt z profesjonalistą, tym większe szanse na szybsze podjęcie określonych działań i tym samym formalne zakończenie sprawy rodzinnej czy rozwodowej.

Doświadczenia specjalistów w tym obszarze pokazują, że partnerzy wówczas, nie tylko mogą w większym stopniu ochronić dzieci, zminimalizować stres, ale też zaoszczędzić czas i pieniądze.

Najczęstsze pytania

Warunkiem uzyskania konsultacji oraz pomocy jest motywacja stron do w miarę
bezkonfliktowego porozumienia się, co, jak pokazują liczne badania i doświadczenia, może
doprowadzić do satysfakcjonujących kompromisów, zminimalizowania krytycznych przeżyć dla
dziecka. Ponadto, oszczędza czas i pieniądze.

Proszę o bezpośredni kontakt w celu zaplanowania spotkania i miejsca, w zależności od potrzeby sytuacji