Szkolenia z zakresu przemocy seksualnej

Prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów, wychowawców oraz rodziców w zakresie przemocy i cyberprzemocy seksualnej oraz podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych w sieci

Szczegóły oferty

Wykłady, szkolenia, konferencje, warsztaty dla profesjonalistów (Psychologów, Pedagogów, Pracowników socjalnych, Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów, Kuratorów sądowych, Lekarzy, Nauczycieli.

Ryzykowne zachowania seksualne dzieci i młodzieży w sieci

Grooming (uwodzenie dzieci w sieci)
– Jak działają sprawcy,
– Profilaktyka. Diagnoza. Interwencja.

Zachowania ryzykowne związane z cyberprzemocą seksualną i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży

– Seksting, sextortion, szkodliwe treści, mowa nienawiści,
– Sponsoring, prostytucja nastolatków.
– Przedwczesna inicjacja seksualna.
– Pigułka gwałtu,
– Pornografia, uzależnienie od pornografii.


Nowe technologie i nowe wyzwania dla młodych, rodziców i nauczycieli.

– Fascynacja światem online; usługi, aplikacje, możliwości,
– Przegląd serwisów społecznościowych; WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube,
– Ryzyko i problemy; autoprezentacja, seksting, ochrona prywatności, problematyczne autorytety, prawa autorskie,
– Budowanie świadomości psychospołecznej.

W kontekście szerszego spojrzenia na problem podejmowania przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, ważne jest, aby zaakcentować rolę mechanizmów o charakterze psychofizjologicznym a także społecznym, które determinują podejmowanie zachowań seksualnych, tak, w aspekcie prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, jak i jego patologii.

Pornografia internetowa, cyberseks czy uwodzenie w sieci, to główne, choć nie wszystkie aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni o charakterze dysfunkcji i/lub zaburzeń w rozwoju psychoseksualnym.

Jako dobre praktyki w obszarze profilaktyki seksualności dzieci i młodzieży, główny nacisk należy postawić na potrzebę a nawet konieczność prowadzenia profesjonalnej edukacji seksualnej. Pozwala ona nie tylko odpowiedzieć na liczne pytania o seksualność młodych ludzi, ale również stanowi najbardziej realną ochronę dzieci przed przemocą seksualną.

Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży

– Wybrane aspekty psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w poszczególnych fazach rozwojowych.
– Granice normy aktywności seksualnej dzieci.
– Zachowania seksualne u dzieci.
– Ekspresja seksualna u dzieci; zachowania masturbacyjne, zachowania orientacyjne, zachowania odreagowania traumy.
– Ocena zachowań seksualnych dzieci.

Perspektywa ofiar

  • Objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne,
  • Proces ujawnienia przemocy seksualnej,
  • Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie,
  • Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Perspektywa sprawców

  • Typologia sprawców przemocy seksualnej; sytuacyjny czy preferencyjny?
  • Kto wykorzystuje i jak działają przestępcy seksualni,
  • Sprawcy przemocy seksualnej w sieci internetowej,
  • Ryzyko popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych. Leczenie i terapia.