Pomoc osobom dotkniętym przemocą seksualną

Oferujemy wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem seksualnym.
Pomoc osobom dotkniętym przemocą seksualną Radom

Szczegóły oferty

Oferujemy wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem seksualnym. To wyjątkowo trudny temat, z którym większość nie potrafi się zmierzyć. Dotyczy to w szczególności ofiar, które przeżyły bądź nadal tkwią w patologicznych relacjach ze sprawcą – oprawcą. Ujawnienie przemocy seksualnej jest bardzo trudne i skomplikowane. Dzieje się tak, ponieważ zawsze jest więcej argumentów za tym, żeby nie ujawnić, jak ujawnić.

Poczucie wstydu, zbrukania a często winy, obawa przed stygmatyzacją oraz przed tym, że „nikt mi nie uwierzy”, to wystarczające argumenty, aby nikomu nie powiedzieć. Tymczasem, wykorzystywane seksualnie dziecko, nastolatek czy osoba dorosła, nie powinna obwiniać siebie za krytyczne zachowania swojego oprawcy. Powinien on zostać odseparowany i po udowodnieniu winy, ukarany za swoje czyny.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy seksualnej w dzieciństwie lub w dorosłości i zapadł prawomocny wyrok sądowy w przedmiotowej sprawie, masz prawo do rekompensaty ze strony sprawcy. Nasz zespół zajmie się Tobą w wymiarze psychologicznym oraz prawnym, i choć zdajemy sobie sprawę z traumatycznych przeżyć, to absolutnie warto domagać się zadośćuczynienia od swojego oprawcy.

Miejsce spotkań

Prosimy o bezpośredni kontakt w celu zaplanowania spotkania i miejsca, w zależności od potrzeby sytuacji.