Zajęcia profilaktyczne na temat zagrożeń w sieci

Prowadzimy zajęcia profilaktyczne (mini warsztaty) z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń w sieci, podejmowania ryzykownych zachowań oraz cyberbezpieczeństwa online.

Szczegóły oferty

I. Zajęcia profilaktyczne (mini warsztaty) z dziećmi z zakresu podejmowania
ryzykownych zachowań oraz cyberbezpieczeństwa w sieci internetowej

Cele: Uświadomienie zagrożeń/wskazanie bezpiecznych sposobów w korzystaniu z nowoczesnych technologii. Poszerzenie wiedzy w obszarze świadomości społecznej oraz odpowiedzialności za to, jak wykorzystujemy świat online.

Zajęcia dla uczniów w zależności od wieku obejmują zagadnienia:

 1. Wiedza na temat zagrożeń w świecie internetowym dla dzieci z grup przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej.
  – Kontakty z nieznajomymi
  – Dyskryminacja i rasizm
  – Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo
  – Cyberprzemoc
  – Oszustwa
 2. Wiedza na temat zagrożeń w świecie internetowym dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
  – Internet bez hejtu; problem obrażania w sieci (mowa nienawiści), sposoby reagowania ofiar i świadków, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych
  – Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w kontekście wiedzy na temat zagrożeń prywatności w sieci
 3. Wiedza na temat zagrożeń w świecie internetowym dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich.
  – Szkodliwe treści; pornografia nie jest edukacją seksualną
  – Seksting; wykonywanie, przesyłanie oraz komentowanie w sieci materiałów o charakterze seksualnym
  – Problem uzależnienia od świata online

Mini warsztat + pogadanka z wykorzystaniem materiałów i filmów edukacyjnych „Dziecko w sieci”

II. Zajęcia profilaktyczne (mini warsztat) z chłopcami i dziewczętami z zakresu problemów wieku dojrzewania oraz podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych

Cele: Wskazanie na pozytywne aspekty rozwoju psychoseksualnego, kobiecości i męskości. Zrozumienie
problemów wieku dojrzewania. Poszerzenie świadomości w obszarze podejmowania ryzykownych
zachowań seksualnych.

Zajęcia dla uczniów z podziałem na płeć obejmują zagadnienia:

 1. Jak radzić sobie ze swoją seksualnością (zajęcia dla chłopców starszych klas szkoły
  podstawowej oraz szkół średnich)
  – Zrozumieć rozwój psychoseksualny
  – Potrzeby i napięcia seksualne wieku dojrzewania
  – Pornografia i masturbacja
  – Problem uzależnienia od doznań seksualnych
  – Być prawdziwym mężczyzną
 2. Budowanie zdrowego wizerunku kobiecości (zajęcia dla dziewcząt starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich)
  – Zrozumieć rozwój psychoseksualny
  – Dlaczego kompleksy
  – Jeśli mnie kochasz, udowodnij to
  – Kiedy wydaje się, że to ten jedyny

Mini warsztat + pogadanka z wykorzystaniem materiałów i filmów edukacyjnych. Odniesienie się do ewentualnych wcześniej przygotowanych pytań młodzieży.