Ochrona dzieci przed przemocą seksualną

Program skierowany jest w szczególności do psychologów, pedagogów oraz terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach edukacji. Dedykowany jest również innym profesjonalistom pełniącym różne funkcje diagnostyczne, kliniczne bądź terapeutyczne np. zespoły interdyscyplinarne, pracownicy socjalni, personel medyczny, kuratorzy sądowi.

Autorski Program Psychoprofilaktyczny

Profilaktyka - Diagnoza - Interwencja

Szacuje się, iż w ponad 80% sprawcą przemocy seksualnej jest osoba bliska, znana dziecku, i co charakterystyczne, jest to osoba, której dziecko często ufa i wierzy. Żelazną zasadą jest, iż potencjalną ofiarą może być każde dziecko.

Takie podejście ma za zadanie przede wszystkim wykształcić wrażliwość, a przez to wzmocnić ochronę dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym.

O najlepszym kryterium wyboru ofiary/dziecka, jakkolwiek to brzmi, decydują sami sprawcy, którzy mają wprawę w rozpoznawaniu najlepszych dzieci/kandydatów do wykorzystywania seksualnego.

Realizacja programu przewidziana jest na jeden dzień szkoleniowy, podzielony na kilka części.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w stosowne materiały dydaktyczne stanowiące kompendium wiedzy we wskazanym zakresie. Program treściowo jest w sposób szczegółowy dopasowany do pracy profesjonalisty z dziećmi w różnym wieku oraz fazie rozwojowej.

• Okres przedszkolny i wczesnoszkolny
• Okres adolescencji


Treści szkoleniowe

• Okres przedszkolny i wczesnoszkolny


Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci

 • Zachowania rozwojowe i nienormatywne;
 • Wybrane aspekty psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży;
 • Granice normy aktywności seksualnej dzieci;
 • Zachowania seksualne u dzieci;
 • Ekspresja seksualna u dzieci; zachowania masturbacyjne, zachowania orientacyjne, zachowania odreagowania traumy;
 • Ocena zachowań seksualnych dzieci


Przemoc seksualna. Analiza zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci

Perspektywa ofiar

 • Objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne;
 • Proces ujawnienia przemocy seksualnej;
 • Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie;
 • Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Perspektywa sprawców

 • Typologia sprawców przemocy seksualnej; sytuacyjny czy preferencyjny;
 • Kto wykorzystuje i jak działają przestępcy seksualni;
 • Sprawcy przemocy seksualnej w sieci internetowej;
 • Ryzyko popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych. Leczenie i terapia.
 • Okres adolescencji.


Podejmowanie przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań w sieci

 • Child Grooming (uwodzenie w sieci);
 • Jak działają sprawcy; Profilaktyka – Diagnoza – Interwencja;
 • Zachowania ryzykowne związane z cyberprzemocą seksualną i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży;
 • Seksting, sekstortion, szkodliwe treści, mowa nienawiści;
 • Sponsoring, prostytucja nastolatków, przedwczesna inicjacja seksualna, pigułka gwałtu;
 • Pornografia, uzależnienie od pornografii.


Przemoc seksualna. Analiza zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci

Perspektywa ofiar

 • Objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne;
 • Proces ujawnienia przemocy seksualnej;
 • Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie;
 • Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Perspektywa sprawców

 • Typologia sprawców przemocy seksualnej; sytuacyjny czy preferencyjny;
 • Kto wykorzystuje i jak działają przestępcy seksualni;
 • Sprawcy przemocy seksualnej w sieci internetowej;
 • Ryzyko popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych. Leczenie i terapia.


Przemoc seksualna. Analiza zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci

Perspektywa ofiar

 • Objawy/sygnały mogące wskazywać na wykorzystywanie seksualne;
 • Proces ujawnienia przemocy seksualnej;
 • Długoterminowe skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie;
 • Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

Perspektywa sprawców

 • Typologia sprawców przemocy seksualnej; sytuacyjny czy preferencyjny;
 • Kto wykorzystuje i jak działają przestępcy seksualni;
 • Sprawcy przemocy seksualnej w sieci internetowej;
 • Ryzyko popełnienia kolejnych przestępstw seksualnych. Leczenie i terapia.

Autor i osoba prowadząca

dr n. społ. Marcin Bednarczyk – Psycholog, Pedagog, Seksuolog. Założyciel i prowadzący Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych dr Marcin Bednarczyk w Radomiu. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Sądu Okręgowego w Lublinie.