Młodzież transpłciowa w perspektywie psychospołecznej

Perspektywa psychospołeczna nastolatków nieheteronormatywnych oraz transpłciowych. LGBT+ a szkoła.

Szczegóły oferty

 1. Koncepcje identyfikacji płciowej.
 2. Rodzaje i kryteria płci.
 3. Przyczyny zaburzeń identyfikacji płciowej.
 4. Transseksualizm (przyczyny, kryteria, epidemiologia, leczenie).
 5. Transwestytyzm
 6. Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie.
 7. Orientacja seksualna
 8. Najważniejsze ustalenia problematycznego funkcjonowania osób LGBT+.
 9. Depresja.
 10. Myśli, próby samobójcze, samobójstwa.
 11. Przemoc i agresja zewnętrzna.
 12. Wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli.
 13. Zmierzenie się z mitami, stereotypami i uprzedzeniami wobec osób LGBT+.
 14. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo osób LGBT+.
 15. Jak postępować z osobami LGBT+, organizacja środowiska, budowanie relacji.

W kontekście problematyki związanej z szeroko pojętą perspektywą osób LGBT+, pojawia się wciąż wiele wątpliwości i pytań. Skąd bowiem nauczyciel może posiadać odpowiednią wiedzę w tym zakresie, czy też umiejętność postępowania z osobami transpłciowymi, tym bardziej, iż podstawowe teoretycznie pytania (jak zwracać się do ucznia transpłciowego, z jakiej toalety ma korzystać, jak mają wyglądać relacje z innymi uczniami etc…,), niejednokrotnie paraliżują samych nauczycieli.

Problematyka LGBT+ dotyczy zasadniczo każdej placówki, tak opiekuńczej, wychowawczej jak i dydaktycznej. Oto bowiem mamy w każdym społeczeństwie około 5 procent osób o innej orientacji seksualnej czy z zaburzeniami identyfikacji seksualnej.

Łatwo zatem policzyć, ilu  potencjalnie takich uczniów może być w klasie, szkole czy w społeczeństwie.

Wykład obejmujący wymienione treści, ma na celu podanie fachowej, nie zaś potocznej wiedzy we wskazanym obszarze, co wiąże się bezpośrednio również z obaleniem licznych stereotypów na temat osób LGBT+. Natomiast „strategicznym” celem są wiadomości praktyczne, skupione wokół tego, w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami, jak organizować w tym zakresie środowisko klasowe czy szkolne, i wreszcie, jak takim osobom pomóc z uwagi na bardzo wysoki wskaźnik depresji i prób samobójczych.

Miejsce spotkań

Prosimy o bezpośredni kontakt w celu zaplanowania spotkania i miejsca, w zależności od potrzeby sytuacji.